Sitemiz de Paylaşım yapmak için Lütfen Üye Olunuz :) Tşk Ederiz. 
AnasayfaSSSAramaÜye ListesiKullanıcı GruplarıKayıt OlGiriş yap

Paylaş | 
 

 Orta Doğu Teknik Üniversitesi(ODTÜ)

Aşağa gitmek 
YazarMesaj
ByArtis
Site Sahibi
Site Sahibi
avatar

UYARI :
0 / 1000 / 100

AKTİFLİK :
0 / 1000 / 100

Ruh Halim :
Erkek Mesaj Sayısı : 626
REP : 1
DoğumTarihi : 28/02/89
Kayıt Tarihi : 22/02/10
Yaş : 29
Nerden : Aydın/Yenipazar

Kişi sayfası
Özel Bölüm:

MesajKonu: Orta Doğu Teknik Üniversitesi(ODTÜ)    Çarş. Haz. 30, 2010 12:37 pm

Türkiye ve Orta Do?u ülkelerinin kalk?nmalar?na katk?da bulunmak özellikle fen bilimleri ve sosyal bilimler alanlar?nda eleman yeti?tirmek üzere 15 Kas?m 1956 tarihinde “Orta Do?u Yüksek Teknoloji Enstitüsü” ad?yla e?itime ba?lam??t?r. Üniversitemizin “Kurulu? ve Haz?rl?klar? Hakk?ndaki 6887 Say?l? Kanun” 29 Ocak 1957 tarihinde yürürlü?e girmi?tir. ODTÜ’nün özel statüsünü belirleyen ve tüzel ki?ili?ine kavu?turan 7307 say?l? “Kurulu? Kanunu” ise 27 May?s 1959 tarihinde yürürlü?e girmi?tir.Türk yüksek ö?renim sistemine birçok yenilik getiren ve ça?da? e?itimin öncüsü olan Orta Do?u Teknik Üniversitesi ilk y?llar?n? K?z?lay’da Müdafaa Caddesi’nde Emekli Sand???’na ait küçük bir bina ile TBMM arkas?nda bulunan barakalarda geçirdikten sonra 1963 y?l?nda ülkemizin ilk yerle?kesi olan bugünkü yerine ta??nm??t?r.
?lk olarak 1956 y?l?nda Mimarl?k Bölümü ö?retime aç?lm?? 1957 ?ubat döneminde de Makina Mühendisli?i Bölümü’nde ö?retime ba?lanm??t?r. 1957-1958 ö?retim y?l? ba??nda Mimarl?k Mühendislik ve ?dari Bilimler Fakülteleri kurulmu? 1959 y?l?nda da Fen Edebiyat Fakültesi’nin kurulu?u tamamlanm??t?r. E?itim Fakültesi ise 1982 y?l?nda ö?retime ba?lam??t?r. Bugün ODTÜ’de 37 lisans program?n?n yürütüldü?ü be? fakülte bulunmaktad?r.
Üniversitemiz bünyesinde bulunan Fen Bilimleri Sosyal Bilimler Enformatik Uygulamal? Matematik ve Deniz Bilimleri Enstitülerinde ise 67 lisansüstü program yürütülmektedir. Bu enstitülerden Deniz Bilimleri Enstitüsü ?çel-Erdemli’de çal??malar?n? yürütmektedir.
ODTÜ’de ö?retim dili ?ngilizcedir. Haz?rl?k s?n?f? ö?rencilerine ?ngilizce e?itimi Yabanc? Diller Yüksek Okulu taraf?ndan verilmektedir.Kuruldu?u günden bu yana geçen süre içerisinde bilimsel düzeyi kültürel ve dü?ünsel boyuttaki a??rl??? ve nitelikli mezunlar? ile ülkemizin seçkin ve sayg?n kurumlar?ndan biri haline gelen Üniversitemizde bugün 700 ö?retim üyesi (Prof. Doç. Yrd.Doç.) 300 ö?retim görevlisi 1100’den çok ara?t?rma görevlisi 20.000’i a?k?n ö?renci bulunmaktad?r. Toplam mezun say?s? ise 58.907’si lisans olmak üzere 71.086’d?r.

ODTÜ’de ö?renim dili ?ngilizce’dir.ODTÜ’de be? fakülte alt?nda 37 lisans program? vard?r. Buna ek olarak 78 programa sahip 5 enstitü ve ?ngilizce Haz?rl?k Program?’n? içeren Yabanc? Diller Yüksek Okulu bulunmaktad?r.
Ana kampüste 6000 ö?renci kapasiteli yerle?imler al??veri? için çar?? bankalar postane ve yiyecek-içecek al?nabilecek yerler mevcuttur. Kampüste ayr?ca çok çe?itli spor faaliyetlerini yürütebilmek için kapal? spor salonlar? tenis kortlar? futbol sahalar? ko?u yollar? olimpik standartlarda kapal? yüzme havuzu aç?k yüzme havuzu vs. bulunmaktad?r. Kampüs d???nda kampüse 30 km uzakl?kta olan ODTÜ’nün Elmada? tesisleri ve Bursa Uluda?’da yaz?n t?rmanma/da?c?l?k sporunun k???n ise kayak sporunun yap?labilece?i tesisler bulunmaktad?r.
Kampüs alan? 45.000 dekar (4500 hektar) orman alan? ise 30.430 dekar (3043 hektar) büyüklü?ündedir ve Ankara’n?n merkezinden 20 km uzaktaki Eymir Gölü’nü de içine almaktad?r. ODTÜ ö?rencileri bu gölde yap?lan kürek sporu faaliyetlerinden bal?k avlama ve piknik olanaklar?ndan ve çe?itli etkinliklerden yararlanabilirler. ODTÜ’nün ana kampüsünden ve ?ehirdeki belli merkezlerden buraya otobüs seferleri mevcuttur.

Bar?nma:

ODTÜ yerle?kesi içinde toplam 18 adet yurt binas? mevcuttur. Bu yurtlardan; 24689 ve ?sa Demiray ögrenci yurtlar?nda erkek 1357 ve Faika Demiray ögrenci yurtlar?nda k?z ögrenciler kalmaktad?r. Ayr?ca Osman Yaz?c? ve K?z Konukevi k?z ögrencilere Faik H?z?ro?lu konukevi de erkek ögrencilere hizmet vermektedir. Üniversitemiz Vakf?’n?n (EB?) i?letti?i 3 adet yurtta ve Refika Aksoy yurdunda ise k?z ve erkek ö?renciler kalmaktad?r.
Yurtlar?m?zda 3756’si erkek 3224’ü k?z olmak üzere toplam 6980 ögrenci kalmaktad?r.
1289 nolu yurtlar?m?zda odalar 6 ki?ilik 34567 nolu yurtlar?m?z ile ?sa Demiray Faika Demiray ve Refika Aksoy ö?renci yurtlar?nda odalar 4 ki?iliktir. Bunlar?n d???nda daha konforlu dö?enmis Osman Yaz?c? ve K?z Konukevi yurtlar? ile EB? Ö?renci Konukevlerinde 1234 ki?ilik odalar mevcuttur.
Yerle?kede ö?renciler için çe?itli tür ve fiyatlarda yemek yeme seçenekleri bulunmaktad?r:
Ö?renci Kafeteryas?’nda ö?le ve ak?am yemeklerinde tabldot yemek ç?kmaktad?r.
Her bölümde bulunan ö?renci kantinleri 08.00-16.00 saatleri aras?nda hizmet verirken de?i?ik binalarda bulunan kafelerde de genellikle ö?le yeme?i verilir. Kafelerde yemek d???nda so?uk içecekler kahve çay ve sandviç türü yiyecekler de bulunur.
Yurtlarda bulunan kantinlerde ise 07.30-23.30 aras?nda hizmet verilmekte ayr?ca 1. Yurtta s?cak yemek servisi yap?lmaktad?r.Yerle?kedeki Al??veri? Merkezi saat 08.30-23.30 aras? aç?k olup Merkezde s?cak yemek fast food pizza kebap vb. gibi de?i?ik türde yiyeceklerin bulundu?u restoranlar yer almaktad?r.

?ehir Merkezi’ne 7 km. uzakl?ktaki ODTÜ Yerle?kesi’nin ana giri? kap?s? A1 ve A2 Eski?ehir Karayolu üzerindedir. Ayr?ca 100. Y?l taraf?nda bulunan A4 ve Bilkent yolu üzerinde A7 kap?lar?ndan giri? ç?k?? yap?labilmektedir. ODTÜ Yerle?kesine EGO ve özel halk otobüsleri dolmu? ve taksilerle ula?mak mümkündür. Bunlardan en uygun ve hizmet alan? en geni? olan? EGO otobüsleridir. Yerle?kede yurtlar bölgesinde bulunan terminal binas?nda ise baz? ?ehirleraras? otobüs firmalar?n?n ofisleri bulunmaktad?r. Terminalden A?T?’ye (Ankara ?ehirleraras? Terminal ??letmesi) servisler çal??maktad?r.


______________________________FAKÜLTELER_________________________________

Mimarl?k Fakültesi:
Mimarl?k Bölümü Endüstri Ürünleri Tasar?m? Bölümü?ehir ve Bölge Planlama Bölümleriyle Orta Do?u Teknik Üniversitesi bünyesinde e?itim vermektedir.

Fen Edebiyat Fakültesi:
Biyoloji BölümüKimya BölümüTarih BölümüMatematik BölümüMoleküler Biyoloji ve Genetik BölümüFelsefe BölümüFizik BölümüPsikoloji BölümüSosyoloji Bölümü- ?statistik Bölümleri ile gerekli insan gücü yeti?tirilmek için kurulmustur.

?ktisadi ve ?dari Bilimler Fakültesi:

??letme Bölümü?ktisat BölümüUluslararas? ?li?kiler BölümüSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümleri iele e?itim vermektedir.

E?itim Fakültesi:

Bilgisayar ve Ö?retim Teknolojileri E?itimi BölümüE?itim Bilimleri Bölümü?lkö?retim Bölümü
Yabanc? Diller E?itimi BölümüBeden E?itimi ve Spor BölümüOrtaö?retim Fen ve Matematik Alanlar? E?itimi Bölümlerini bünyesinde bulundurmaktad?r.

Mühendislik Fakültesi
Bölümler:

Havac?l?k ve Uzay Mühendisli?i BölümüKimya Mühendisli?i Bölümü?n?aat Mühendisli?i BölümüBilgisayar Mühendisli?i BölümüElektrik ve Elektronik Mühendisli?i Bölümü
Mühendislik Bilimleri Bölümü Çevre Mühendisli?i BölümüG?da Mühendisli?i BölümüJeoloji Mühendisli?i BölümüEndüstri Mühendisli?i BölümüMakina Mühendisli?i Bölümü Metalurji ve Malzeme Mühendisli?i BölümüMaden Mühendisli?i BölümüPetrol ve Do?algaz Mühendisli?i Bölümleridir.

______________________________ENST?TÜLER_________________________________

Orta Do?u Teknik Üniversitesi; Uygulamal? Matematik EnstitüsüEnformatik EnstitüsüDeniz Bilimleri EnstitüsüFen Bilimleri EnstitüsüSosyal Bilimler Enstitüsü enstitülerini bünyesinde bulundurmaktad?r.

___________________________MESLEK YÜKSEKOKULLARI________________________

Ortado?u Teknik Üniversitesi Meslek Yüksekokulu:

ODTÜMeslek Yüksekokulu Rektörlü?e ba?l? olarak e?itim-ö?retim veren iki y?ll?k biryüksek ö?retim kurumudur. TeknikProgramlar Bölümü adl? tek bir bölümü bulunmaktad?r. 1989 y?l?ndaki kurulu?undan2002 y?l? A?ustos ay?na kadar Bölüm Endüstriyel Otomasyon (mekanik) KaynakTeknolojisi ve G?da Teknolojisi Programlar? ile faaliyet göstermi?tir. 2002y?l?nda 4702 Say?l? Kanun uyar?nca “Mesleki ve Teknik Orta Ö?retimKurumlar?ndan Meslek Yüksekokullar?na S?navs?z Geçi?” uygulamas?n?n ba?lat?lmas?ylaODTÜ Meslek Yüksekokulu yaln?zca ikinci ö?retime ö?renci kabul etmektedir. ?kinciÖ?retimde Elektrik Endüstriyel Elektronik ve Endüstriyel Otomasyon (Otomatik Kontrol)Programlar? bulunmaktad?r. Bu programlarda e?itim-ö?retim dili Türkçe’dir. 3843Say?l? ?kili Ö?retim Kanunu ve 4702 Say?l? Kanuna uygun olarak yap?land?r?lanbu yeni programlarda dersler ve uygulamalar hafta içi günlerde 17:40 – 21:30saatleri aras?nda hafta sonlar? ise 9:40 – 19:30 saatleri aras?ndayap?lmaktad?r. Yüksekokulumuz ?kinci Ö?retiminde MEB Balgat Endüstri Meslek Lisesi binalar?ndaki derslikleri ve atölyeleri kullanmaktad?r.(Lise hakk?ndaki bilgilere yandaki adresden ula??labilir) "www.balgateml.k12.tr"


Yüksekokulumuze?itimi-ö?retimi ile mezunlar?n?n çal??ma alanlar?ndaki görevleri itibariyleyönetici ve/veya mühendis ile usta/kalifiye i?çi ve teknisyen aras?ndaki bir konumda teknisyenden daha fazla teorik bilgiye mühendisten daha fazlauygulama becerisine sahip teknik elemanlar olmalar?n? amaçlamaktad?r. Mezunlarküçük i?letmelerde mühendisten beklenebilecek görevleri üstlenebilirler.Faaliyetve uygulamalar?n dayand??? yönetmelik ve yönergelere ve ders programlar? ileders içerikleri hakk?ndaki bilgilere ana sayfan?n menüsündeneri?ilebilmektedir.

Adres:Orta Do?u Teknik Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 06531 Ankara
Telefon:0 312 210 36 66
Fax: 0 312 210 12 39
e-mail : wwwmyo@metu.edu.tr

Yabanc? Diller Yüksekokulu

Temel ?ngilizce BölümüModern Diller BölümüAkademik Yaz? Merkezi bölümleri ile e?itim vermektedir.

Fakülteler/Bölümleri

  • Mimarl?k Fakültesi(Ankara - )
  • Fen Edebiyat Fakültesi(Ankara - )
  • ?ktisadi ve ?dari Bilimler Fakültesi(Ankara - )
  • E?itim Fakültesi(Ankara - )
  • Mühendislik Fakültesi(Ankara - )

_________________
wWw.YeNipazarForum.Tk
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Kullanıcı profilini gör http://yenipazar.forum.st
 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi(ODTÜ)
Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
 :: ~ Eğitim Forum ~ Öğretim Forumları :: Üniversiteler Genel
-
Buraya geçin: